Siatki Kramer-fast-contact 604 127 881
Siatki typu T

SIATKI TYPU T (OCHRONA TYPU POZIOMEGO)

Siatki typu T zapewniają ochronę typu poziomego. Mocuje się je do poziomych wsporników metalowych, przytwierdzonych do stropu bądź elewacji na niższej kondygnacji – w miejscach, gdzie beton ma już wystarczającą wytrzymałość.

 

Siatki bezpieczeństwa typu T

 

Dzięki temu siatki asekuracyjne T tworzą swojego rodzaju „miskę” wyłapującą, która zabezpiecza przed upadkiem z wysokości osoby pracujące przy krawędziach budynku. Sprawdzają się szczególnie w miejscach, w których nie można jeszcze zainstalować balustrady.

Siatki bezpieczeństwa PN-EN 1263 – system T

Układ, gdzie znajdują się siatki bezpieczeństwa typu T, składa się ze stalowych konsoli z siatkami montowanymi poziomo wokół krawędzi, która ma być zabezpieczona. Nadaje się do zabezpieczenia nawet 2 kondygnacji jednocześnie.

 

Siatki bezpieczeństwa typu T

 

Siatki bezpieczeństwa typu T

 

Co najważniejsze, redukuje skutki związane z upadkiem z wysokości do 6 m (zapewniając odpowiednią amortyzację) przy szerokości wsporników min. 3 m. W celu minimalizowania zarówno skutków, jak i samej długości spadania siatka asekuracyjna typu T powinna być przymocowana jak najwyżej poziomu pracy.

Siatka typu T – zabezpieczenie przed wypadnięciem

Siatka typu T służy ochronie osób w czasie zbrojenia, deskowania wykonywanego na najwyższych kondygnacjach, a także w pracach realizowanych na dachach o kącie nachylenia do 20 stopni. Stosuje się ją w celu zabezpieczenia pracowników, którzy mogą wypaść poza obrys danego obiektu.

 

Dodatkowo, gdy zostanie do niej przyszyta siatka przeciwpyłowa lub z drobnymi oczkami 20 x 20 mm, wówczas może zabezpieczać także przed gruzem oraz innymi przedmiotami spadającymi podczas wykonywania robót. Tego typu system asekuracyjny znajduje powszechne zastosowanie w budownictwie.

 

Siatki bezpieczeństwa typu T

Fachowy montaż siatek typu T – usługi naszych specjalistów

Z racji tego, że system T opiera się na specjalnym rozwiązaniu konstrukcyjnym, montaż siatek tego typu powinien być wykonany ściśle według instrukcji. Najlepiej zlecić go fachowcom z zespołu montażowego. Wyspecjalizowani pracownicy indywidualnie dobiorą elementy i kotwy montażowe w zależności od konstrukcji obiektu, do którego ma być przymocowana siatka asekuracyjna, oraz uwzględnią właściwą wielkość zakładki. Dzięki temu siatka typu T może należycie spełniać funkcję zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

 

Montaż poszczególnych segmentów układu typu T odbywa się poprzez zakładanie ich na siebie, przy czym standardowy wymiar jednego segmentu systemu T to 3 x 6 m. Cała konstrukcja powinna być zainstalowana w taki sposób, by spadająca osoba nie uderzyła w jej metalowe elementy. Z tego względu minimalna wielkość zakładki powinna wynosić przynajmniej 75 cm.

 

Obowiązek nachodzenia na siebie w montażu siatki bezpieczeństwa typu T – który wynika z normy PN-EN 1263 – sprawia, że powierzchnie zabezpieczone jedną konsolą mają maksymalnie 5,25 m.b.

 

Siatki bezpieczeństwa typu T

 

Siatki bezpieczeństwa typu T

 

Siatki typu T dostępne w ofercie Siatki-Kramer.pl

Oferujemy pełen wybór produktów dla bezpieczeństwa podczas pracy, w tym certyfikowany system asekuracyjny typu T. Nasze produkty spełniają wymagania normy EN 1263-1, włącznie ze ściśle określonymi zaleceniami względem wytrzymałości układu T.

 

Wybierając nasze siatki, zyskujesz pewność jakości oraz trwałości profesjonalnego systemu, który wpływa na ochronę zdrowia i życia ludzi.

 

Poznaj więcej szczegółów – zadzwoń pod numer: 604 127 881

 

Podsumowanie – dlaczego warto wybrać siatki bezpieczeństwa typu T?

Siatki bezpieczeństwa typu T to popularny system zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, który można spotkać na placach budowy i w innych miejscach. Określane również jako siatki asekuracyjne należą one do grupy rozwiązań mocowanych w poziomie. Innym rodzajem środka ochrony poziomej są siatki typu S.

 

Siatki asekuracyjne – typ T – mają zastosowanie w czasie prac wykonywanych przy krawędziach budynku, więc powinny znaleźć się na najwyższych kondygnacjach, niezabezpieczonych jeszcze w żaden inny sposób.

Odpowiedzialność na placu budowy – siatka bezpieczeństwa

Siatki bezpieczeństwa typu T wykorzystywane są w głównej mierze do zabezpieczania przestrzeni na wysokości, z których można by wypaść – gdzie nie zamontowano jeszcze innego rodzaju zabezpieczenia, np. w postaci balustrady przy krawędzi. Stanowią one niezbędny element wyposażenia obszaru pracy, w którym będzie wykonywane deskowanie czy zbrojenie.

 

Siatki asekuracyjne typu T umieszcza się na wysokich kondygnacjach, by zapewnić ochronę zdrowia oraz życia pracowników budowlanych. Ponadto znajdują one zastosowanie w miejscach pracy na dachach, które mają kąt nachylenia do 20 stopni. Dzięki temu osoby znajdujące się w strefach zagrożonych mogą korzystać z systemu wysokiej jakości siatek, który w zbiorowy sposób zabezpiecza przed upadkiem z wysokości.

Prawne podstawy stosowania siatek bezpieczeństwa

Konieczność zabezpieczenia obszarów pracy na wysokości wykonywanej przez osoby, które w znacznej mierze są narażone na ryzyko upadku, podyktowana jest przepisami prawa. Odpowiednie regulacje dotyczące stosowania siatek jako środków ochrony zbiorowej określają normy europejskie, mianowicie norma PN-EN 1263-1 oraz norma PN-EN 1263-2.

 

Zastosowanie mają również przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), jak i Kodeksu pracy (Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Jak wybrać odpowiednie siatki bezpieczeństwa?

System – typ T należy do grupy siatek bezpieczeństwa (asekuracyjnych), których głównym zadaniem jest zmniejszanie ryzyka upadku z wysokości. Drugą kategorią produktów stosowanych w budownictwie i nie tylko stanowią siatki ochronne (inaczej: zabezpieczające), które chronią przed działaniem czynników atmosferycznych, a także zabezpieczają przed spadającymi przedmiotami.

 

Siatka powinna być zawsze dobrana w zależności od miejsca, które należy zabezpieczyć – system typu T stosuje się przy krawędziach wysokich kondygnacji oraz nachylonych dachach o kącie do 20 stopni. Ponadto należy zwracać uwagę, czy produkt spełnia wymogi normy PN-EN 1263-1 i -2, która określa jego właściwy sposób wytwarzania, montażu oraz istotne cechy wpływające na funkcjonalność wybranej siatki asekuracyjnej.

Cechy dobrej siatki – na co zwracać uwagę?

Siatka asekuracyjna będzie skutecznie spełniała swoją funkcję pod warunkiem jej właściwego dobrania oraz jakości samego produktu. Najlepiej wybrać dostępny w naszej ofercie system typu T, który posiada certyfikat nadany przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Stanowi on potwierdzenie, że siatki asekuracyjne spełniają wysokie wymagania uwzględnione w normie PN-EN 1263, między innymi dotyczące wytrzymałości takiego zabezpieczenia (potwierdzonej przeprowadzonymi badaniami).

O montażu siatek typu T – oferta firmy Siatki-Kramer.pl

Aby uniknąć nieszczęśliwych następstw związanych z upadkiem z wysokości, montuje się siatki stanowiące sprawdzone zabezpieczenie osób pracujących w strefach podwyższonego ryzyka.

 

Instalacja siatek typu T wymaga szczególnych kroków, które najlepiej zrealizować z pomocą doświadczonej ekipy montażystów. Specjaliści z naszej firmy będą potrafili dobrać we właściwy sposób wszystkie elementy oraz kotwy montażowe, dostosowując je do konstrukcji danej budowli. Ważne jest także, by wziąć pod uwagę odpowiednią wielkość zakładki (nachodzenia na siebie kolejnych segmentów systemu T) .

 

Oferujemy sprzedaż i montaż siatek asekuracyjnych wszystkich typów. W swojej ofercie posiadamy także wykonane z materiałów najwyższej jakości siatki ochronne.

 

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami firmy Siatki-Kramer.pl – zadzwoń, a przedstawimy szczegóły i odpowiemy na wszystkie pytania związane z siatkami: 604 127 881